Oprava fasády horolezeckou technikou

BD Mlynářka
Holečkova 86
Praha 5

 

 

Údržba nemovitosti, Nikoly Vapcarova

Nová plastová okna "Salamander" s bezpečnostním sklem.
Zemní práce: zhotovení drenážní jámy.
Fasádní práce: nový sokl taženou omítkou.

Nikoly Vapcarova 3177
Praha 4

 

 

Oprava HUP

Položení nových OSB desek a nového PVC.

SVJ Na Klaudiánce 19 a 21
Praha 4

 

 

OSB desky a PVC

Položení nových OSB desek a nového PVC.

Ve Smečkách 24
Praha 1